Geschäftsnummer19.5540
GeschäftstypAnzug
UrheberMoesch Christian C.
TitelAnzug Christian C. Moesch betreffend Parlaments-Email-Adressen
Beginn11.12.2019
Status Abgeschlossen

Dokumente

DokumentnummerDatumTitel
19.5540.0125.11.2019Text Anzug
19.5540.0213.10.2020Schreiben des Ratsbüros

Vorgänge

BeschlussnummerSitzung vomProtokollvermerkAbstimmungAudio
20/08/19.06G19.02.2020Überweisung an RatsbüroErgebnisÖffne Audio-Protokoll Audio-Protokoll Audio-Protokoll
20/47/83G18.11.2020erledigt abgeschriebenErgebnisÖffne Audio-Protokoll Audio-Protokoll Audio-Protokoll

Zurückspringen zu: Sprungnavigation